Header met lokaaltekening en bijbeltekst

Waarom en wanneer komen wij samen?

Iedere zondagochtend zijn wij van 10.00 uur tot ongeveer 12.15 uur bijeen om onze God en Vader en onze Heer Jezus Christus te eren en te luisteren naar Zijn Woord, de Bijbel.

  1. In het eerste gedeelte, de eredienst, willen wij door het zingen van liederen, gebed, lezing uit de Bijbel en het eten van het brood en het drinken van de wijn – dat is het Avondmaal – denken aan het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus en wat dit betekent voor de gemeente en voor ieder persoonlijk. De Heer Zelf zei: ‘Doet dit tot Mijn gedachtenis…………’
  2. In het tweede gedeelte van de samenkomst - dat altijd na 11.15 uur begint - vindt de prediking plaats aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel. Zo leren wij God steeds beter kennen en Zijn wil te verstaan in en voor ons dagelijks leven.
  3. Elke woensdagavond komen wij van 20.00 – 21.00 uur bijeen voor gebed en voorbede.
  4. Elke maandagavond is er gelegenheid om samen na te denken over een Bijbelgedeelte.

Deze bijeenkomsten (in eerste instantie bedoeld voor christenen) kunnen ook van grote waarde zijn voor hen die de Heer Jezus Christus nog niet persoonlijk kennen.Want het evangelie van God is goed nieuws, een blijde boodschap, want: zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

U bent hartelijk welkom om een samenkomst bij te wonen. Om deel te nemen aan het Avondmaal moet u weten een wedergeboren christen te zijn, en kunt u van harte belijden dat Christus’ offer ook voor u persoonlijk geldt. Wij willen graag eerst met u kennismaken en stellen het op prijs als u een getuigenis meebrengt.