Header met lokaaltekening en bijbeltekst

Hartelijk welkom op de website van de ‘Vergadering van gelovigen’ in Arnhem-Centrum

Wie zijn we?

We zijn christenen en komen samen omdat wij geloven dat Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, voor onze zonden is gestorven en uit de dood is opgestaan. Hij is onze Verlosser en wij erkennen Hem als de Heer van ons leven. Wij horen daardoor bij Hem en onze blijdschap daarover delen wij op zondagmorgen met Hem en met elkaar.

Christen zijn betekent ook dat wij willen leven zoals de Heer Jezus Christus dat van ons vraagt. Door in Hem en in Zijn werk te geloven zijn wij kinderen van God geworden, die wij onze Vader mogen noemen. Wij mogen weten dat Gods Geest - de Heilige Geest - in ons woont en ons helpt te geloven wie God en de Heer Jezus zijn en wat ons in Hem is gegeven. Dat lezen we in Zijn Woord, de Bijbel. Het is ons verlangen dat God geëerd wordt in de gemeente en in het leven van iedere gelovige afzonderlijk. Daarom vinden wij het belangrijk – in het besef ook hierin afhankelijk te zijn van God – ons consequent te houden aan dat wat God ons in de Bijbel leert, zowel voor ons dagelijks leven als voor ons samenkomen als gemeente.

'Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden' (De Bijbel, het boek Handelingen, hoofdstuk 2:42).